Imagining Ourselves, hayatın her alanında kadınları harekete geçirmek üzere "Kendimizi Hayal Edelim!" sloganı ile çeşitli hikaye, video, fotoğraf ve sanat yapıtlarını birarada sunan interaktif bir sitedir.
http://imaginingourselves.imow.org


The International Women's Health Coalition (Uluslararası Kadın Sağlığı Koalisyonu), dünya çapında kadın sağlığını ve haklarını korumak amacıyla sağlık ve nüfus planlaması alanında çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla fon toplamaktadır.
http://www.iwhc.org/who/index.cfm

UNIFEM (Birleşmiş Milletler Kadınlar İçin Gelişim Fonu), Birleşmiş Milletler bünyesi altında, kadınların ekonomik haklarını koruyan, kadına karşı şiddete karşı önlemler geliştiren, AIDS'e karşı çalışmalar yürüten, kadın-erkek eşitliğini sağlanması
ve kadınların demokratik haklarının savunulması amacıyla çalışmalar yürüten, finansal ve teknik destek sağlayan bir fondur.
http://www.unifem.org/

Virtue Foundation, dünya çapında kadınların ve çocukların hayat  standartlarını yükseltmek, gerekli sağlık önlemlerinin alınmasını ve güvenlik koşullarının oluşturulmasını sağlamak amacıyla insani çalışmalar yürütmektedir. 

http://www.virtuefoundation.org

Womens eNews, medya ve sivil toplum için kadınları ilgilendiren çeşitli konularda haber içeren, kar amacı taşımayan bir internet portalıdır. 

http://www.womensenews.org/

WomenWatch, Birleşmiş Milletler tarafından kadın-erkek eşitliği sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi amacıyla bilgi ve kaynak edilmesini sağlayan internet tabanında geliştirilmiş bir programdır. http://www.un.org/womenwatch/