Nisan Ayı 1.si:

Hayriye Gerger Altıner - Kırıkkale

Proje'nin Konusu: Dünyada en sık Türkiye'de görülen, kalıtsal bir metabolizma hastalığı olan fenilketonürinin teşhis ve diyeti hakkında anneleri bilinçlendirmek

Proje'nin Kapsamı: Her 4 kişiden birinin taşıyıcısı olduğu fenilketonüri hastalığı doğumdan sonraki günlerde topuktan alınan bir kaç damla kan ile teşhis edilebilmekte ve diyet yapıldığında çocuk son derece sağlıklı gelişebilmektedir. Ancak diyet yapılmadığında sinir sistemi ve beyin hasarı kaçınılmazdır. Her yıl ortalama 500 fenilketonürili çocuk doğmaktadır. Bu hastalık nedeniyle toplumdaki zihinsel engellilerin sayısı her yıl artmakta ve bakım, eğitim, iş, istihdam sorunlarını da beraberinde getirmektedir.

Proje'nin Uygulanması: Sağlık ocakları ve hastaneler vasıtasıyla hamile ve yeni doğum yapan kadınları hastalık, tanı koyma ve diyetin uygulanması konusunda bilinçlendirme çalışmaları

Mayıs Ayı 1.si:

Işıl Devrim Saltan - Kocaeli

Proje'nin Konusu: Anneleri 0-17 yaş arası dönem çocuk ve genç psikolojisi üzerine bilinçlendirmek

Proje'nin Kapsamı: Eğitim herşeyden önce anneyle başlar ve anne ne kadar bilinçli olursa çocuğunun hayatına daha kolay yön verebilir ve çocuk da birey olarak eğitim, iş ve özel hayatındaki sorunları kendi başına çözebilir.

Proje'nin Uygulanması: İnternet sitesi kurarak ve sağlık ocakları, hastane ve eczanelere afişler dağıtarak anneleri çocuk bakımı ve eğitimi konusunda bilinçlendirme çalışmaları

Haziran Ayı 1.si:

Gürsel Çilingiroğlu - Kırklareli

Projenin Konusu: Kırklareli ilinde ve ilçelerinde yaşayan kadınlar arasından kendi işini kurmak isteyen girişimci kadın adaylara “Girişimcilik Eğitimi” verilmesi planlanmaktadır

Projenin Kapsamı: Kırklareli'nde yaşayan kadınlar arasından kendi işini kurmak isteyen ancak yeterli deneyimi olmayan girişimci adayı kadınlara iş kurma öncesinde ve sırasında neler yapılması gerektiğinin anlatılması hedeflenmektedir. Eğitim alan kadınlar arasından önemli bir kısmının kendi işlerini kurmaları ile aile içinde, komşu, arkadaş ve akrabaları arasında başarısı takdir edilecek; toplum içinde saygınlıkları ve kendilerine olan güvenleri artacaktır.

Projenin Uygulanması: Kırklareli ve bağlı ilçelerinden 20-50 yaş arası 20 kadına eğitim verilecektir. İlk etapta Kırklareli ve çevre ilçelerinde yerel basında eğitim için ilan verilerek başvurular alınacak, daha sonra başvurular arasından seçilen adaylara eğitim verilecektir. Konu ile ilgili daha fazla kadına ulaşabilmek için yerel belediyelerden de destek alınması amaçlanmaktadır.

Temmuz Ayı 1.si

Adnan Çelik - DiyarbakırProjenin Konusu: Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, salgın hastalıklara karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim vermek

Projenin Kapsamı: Diyarbakır'a 140 uzaklıkta bulunan Kulp ilçesinde, sosyo-ekonomik durumlarının düşük olması, tarım ve hayvancılık eksenli yaşam biçimi, eğitim oranının düşüklüğü, kişilerin sağlık hizmetlerine ulaşımlarının kısıtlılığı vb gibi çeşitli nedenler yüzünden birçok bulaşıcı salgın hastalık görülmektedir. Özellikle şark çıbanı, sıtma, tifo gibi hastalıkların ilçe merkezinde görülme oranı son yıllarda hayli artmıştır. Proje kapsamında verilecek bilinçlendirme eğitimleri ile bu bulaşıcı hastalıklara karşı korunmada halk bilgilendirilecek, ayrıca kadınlara anne-çocuk sağlığı ve doğum kontrol yöntemleri konularında da seminerler verilecektir.

Projenin Uygulanması: Bu proje ile Kulp Merkez İlköğretim Okulu'nda okuyan yaklaşık 700 öğrencinin kadın velilerine okulun konferans salonunda Kulp Sağlık Grup Başkanlığı doktorları tarafından projeksiyon eşliğinde bilgilendirme sunumları yapılarak kadınların bilinçlenmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, proje ile ilgili duyurular yapılacak, ilçe sağlık grup başkanlığı yetkilileri ile iletişime geçilip, proje kapsamında verilecek eğitim programının hazırlanacak, afiş-broşür ve el ilanı gibi tanıtıcı araçlarla proje hedef kitleye duyurulacaktır.

Ağustos Ayı 1.si

Figen Bakış Yılmazmaden - AntalyaProjenin Konusu: Engelli çocukların toplum içerisinde daha huzurlu olmalarını sağlayacak yarım dönem bir bakım evi açmak

Projenin Kapsamı: Engelli çocuklara toplum içerisinde daha huzurlu olmalarını sağlayacak, yarım dönem bir bakım evi açılacaktır.   (Sabahtan öğleye, öğleden akşama, akşamdan 24'e kadar) Bu projeyle anneler, toplum içinde daha huzurlu olacak ve kendine ait vakit yaratıp, sevgi dolu bir yaşam sürmeleri için gerekli olan zamanı birbirlerine tanımış olacaklardır.

Projenin Uygulanması: Türkiye’de bir engelliler bakım evi olmadığı için, aileler rahatça istedikleri yere gidememektedir ve bu da ailelere çok fazla zorluk çıkarmaktadır. Bakım evi, kar amacı gütmeyen ve kendi kendini çeviren bir kurum olacaktır.

Eylül Ayı 1.si

Belguzar BaşaranProjenin Konusu: MS hastalığı bulunan kadınlara ve ailelerine psikolojik destek

Projenin Kapsamı:
Proje, MS (multiple skleroz) hastalığı bulunan kadınlara ve ailelerine hastalıkla mücadele konusunda psikolojik destek verilmesini ve hastalığın tedavi sürecinde hastalara koçluk yapılmasını amaçlamaktadır.

Projenin Uygulanması: Maddi gücü yetersiz olan MS Hastalarına, sosyal hizmet uzmanı psikolog ve nöroloji uzmanı yardımıyla, hastalığın tedavi sürecinde psikolojik destek verilecektir.

Ekim Ayı 1.si

Nehir Kuyurtar

Projenin Konusu: Görme engelli kızlara, üniversite öğrencileri tarafından gönüllü eğitim

Projenin Kapsamı: Görme engellilerin eğitim imkanlarının oldukça kısıtlı olduğu ülkemizde Anadolu’da yaşayan görme engellilerin ilköğretim ve lise eğitimi sadece büyük şehirlerdeki yurt imkanı olan okullarda verilmektedir. Duygusal ve gelişimsel ihtiyaçları konularında onları yakından destekleyecek ebeveynlerinden uzakta olan bu bireylerin, sonrasında asosyal ve özgüveni düşük karakterler olarak kendilerini toplumdan soyutladıkları gözlemlenmektedir. Proje, yatılı olarak lise eğitimi alan görme engelli kızların, gönüllü üniversiteli kızların koçluğunda, eğitimsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesini amaçlamaktadır.

Projenin Uygulanması: Bu projeyle İstanbul’da yatılı olarak lise eğitimi alan görme engelli kızlar ile üniversite eğitimi alan genç kızlar birebir eşleştirileceklerdir. Haftada iki kez gerçekleştirilecek buluşmalarda, ilk buluşma ikili gruplar halinde olacak, ikinci buluşmada ise tüm grup biraraya gelecektir. İkili buluşmalarda üniversiteli abla, görme engelli öğrencinin bireysel ihtiyaçlarıyla ilgili onunla sohbet edecek, onu olumlu yönde destekleyecek; toplu buluşmalarda ise hep birlikte birbirinden farklı sosyal aktivitelerde bulunacaklardır.

Kasım Ayı 1.si

Ömür Tulunay

Projenin Konusu: Sivas'taki kadınlara okuma yazma kursları düzenlemek

Projenin Kapsamı: Mahalle muhtarlıklarıyla işbirliği yapılarak Sivas’ın dış mahallerinde yaşayan ve okula gitme imkanı bulamamış kadınlara, gönüllü öğretmenler aracılığıyla okuma yazma öğretilecektir. Böylelikle kadınların sosyal yaşama daha aktif bir biçimde katılmaları ve çocuklarına daha bilinçli yaklaşmaları hedeflenmektedir.

Projenin Uygulanması: Okuma yazma derslerinin yapılacağı sınıflar belirlendikten sonra, Çayboyu ve Fatih Mahalle muhtarlıklarıyla işbirliğinde, eğitime katılacak kadınların listeleri hazırlanacak ve ilköğretim okullarında bu eğitim için ayrılacak sınıflarda eğitime başlanılacaktır.

Aralık Ayı 1.si

Rüya Mermutlu Saluk

Projenin Konusu: Doğum kontrolü ve sağlıklı hamilelik konusunda bilinçlendirme

Projenin Kapsamı: Bitlis'te ve köylerinde yaşayan kadınların doğum kontrolü ve sağlıklı hamilelik konusunda bilinçlendirmesi amaçlanmaktadır. Kadınlar ayrıca erken yaşta hamileliğin riskleri ve fazla çocuk sahibi olmanın zararları konusunda da bilgilendirileceklerdir.

Projenin Uygulanması: Öncelikle Bitlis ve civar köylerinde yaşayan kadınlara yönelik doğum kontrolü ve sağlıklı hamilelik konusunda bir anket düzenlenecektir. Bu anketten çıkan sonuçlara göre en çok eğitime ihtiyaç duyulan konularda Sağlık Ocağı doktor ve hemşireleri, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenleri ve muhtarlıkların da desteği ile kadınlara belirli aralıklarla seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu çalışma kapsamında 17 - 30 yaş arası en az 300 kadına ulaşılması hedeflenmektedir.

2008 Ocak-Şubat Ayı 1.si

Gülten Eren

Projenin Konusu: Ev hanımlarına el becerileri konusunda eğitim 

Projenin Kapsamı: İstanbul'un farklı mahallelerinde yaşayan ev hanımlarına el becerileri konusunda eğitim sağlamak ve üretilenlerin pazarlanması için belli standartlara kavuşturulmasını sağlayacak projeler geliştirmek hedeflenmektedir.

Projenin Uygulanması: İstanbul'un ihtiyaç duyulan bir semtinde küçük çapta bir atölye açılacaktır. Gönüllü kişi ve kuruluşlardan da destek alınarak, ev hanımlarının el becerilerini geliştirmek üzere eğitimler verilecektir. Özellikle elde edilen ürünlerin pazarlamasına ilişkin projeler yürütülecektir.

2008 Mart-Nisan Ayı 1.si

Züleyha Yavuz

Projenin Konusu: Kadınları kooperatifçilik hakkında bilgilendirerek, süt kooperatifi kurmak ve ürün satışı gerçekleştirmek

Projenin Kapsamı:  İzmir-Kiraz İlçesi'nin kırsal bölgelerindeki kadınların ekonomik hayata katılmalarını sağlamak ve kadınlar arasındaki girişimcilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak için süt kooperatifçiliği hakkında eğitim verilecektir. Eğitim ardından kurulacak süt kooperatifi ile kadınların girişimciliği hayata geçirilirken, elde ettikleri gelir ile aile ve bölge ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanacaktır.

Projenin Uygulanması: Projenin ilk aşamasında hedef kitle olan kırsal kesimde yaşayan kadınlara ulaşılacaktır. Bölgedeki muhtarlıklar bilgilendirilerek, destek vermeleri sağlanacaktır. İlan ve bilgilendirme toplantılarının ardından pilot olarak seçilen 2 köyde, 25-45 yaş arası 15 kadına eğitim verilecektir. Eğitim çalışmalarını, kooperatifin kuruluş çalışmaları takip edecektir.

2008 Mayıs-Haziran Ayı 1.si

Tülay Demiralay

Projenin Konusu:  Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda kadınları bilinçlendirmek

Projenin Kapsamı:  Edirne İli Merkez İlçe'de farklı semtlerde yaşayan kadınları küresel ısınma ve buna bağlı olarak olarak oluşan iklim değişikliği konusunda bilgilendirmek, geleceğimizi nasıl etkileyeceği, doğal kaynakların sonsuz olmadığı ve yenilebilir kaynakların kullanımının gerekliliği, küresel ısınma konusunda kişisel bazda yapılabilecek su ve enerji tasarrufu, nüfus artışının etkisi, geri dönüşümlü materyaller kullanılması, evsel atıklar ve çevre bilinci oluşturulması yönünde eğitimler verilecektir. Proje sonucunda, konu hakkında bilgi almalarının sürdürülebilirliği için bir websayfası tasarımı yapılacaktır.

Projenin Uygulanması: Edirne Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı farklı semtlerde dört adet Toplum Merkezi'nde eğitim yapılabilmesi için, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Uzmanları proje hakkında bilgilendirilecek ve eğitim planı çıkarılacaktır. Kadınların eğitim öncesi sonrasında dolduracağı anket formları, bilgilendirme yapılacak konudaki yazılı ve görsel dokümanlar hazırlanacaktır. Web sayfası tasarımı için veri dosyaları oluşturulacaktır. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından uygun görülen sıralama ve tarihlerde dört Toplum Merkezi'nde eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Proje kapsamında değişik yaş gruplarından 300 kadına ulaşılması hedeflenmektedir.  

2008 Temmuz - Ağustos Ayı 1.si

Ali Aytaş

Projenin Konusu:  Okula gidememiş değişik yaş gruplarındaki kadınlarımıza Türkçe'yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırabilmek, kendilerine olan özgüvenlerini sağlamak.

Projenin Kapsamı: Diyarbakır İli Merkez Kayapınar İlçesi'nin ihtiyacı bulununan mahallelerinde, okula hiç gidememiş ve kendini geliştirememiş değişik yaş gruplarındaki kadınlar hedeflenmektedir. İlçedeki okullar ile iş birliğine gidilerek okullarda gönüllü Rehber ve Türkçe öğretmenleri aracılığıyla seminerler verilmesi planlanmaktadır. Okullardaki bu eğitim seminerlerinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler düzenlenerek yaşadıkları çevrenin ve kendi sorunlarını kendi cümleleriyle yetkililere anlatmaları sağlanacak. Böylelikle kadınlarımız hem topluma kazandırılacak hem de kendilerine olan özgüvenleri sağlanmış olacaktır.

Projenin Uygulanması: Mahalle Muhtarlığı ve çevre okullarımızdaki gönüllü Rehber ve Türkçe öğretmenleriyle iş birliğine gidilerek okur-yazar olmayan ve/veya projeye katılmak isteyen kadınların tespit edilmesi amacıyla öğretmenlerle birlikte hafta sonları ev ziyaretleri gerçekleştirilecek. Projenin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşabilmesi için eğitim planı hazırlanacaktır. Okul Müdürlükleri aracılığıyla kadınlarımız okula davet edilerek gönüllü öğretmenler tarafından kendilerine ;doğru ve etkin konuşmanın temel kuralları, akıcı ve anlaşılır konuşmanın önemi, Türkçenin söyleyiş kuralları vurgu ve tonlama, bölgemizdeki yaygın ses ve konuşma kusurları, bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesi, bireyin sesini etkili bir biçimde kullanabilmesi, görgü kuralları konularında eğitici seminerler verilecek. Eğitimlerin ardından Sağlık Ocağı, Muhtarlık, Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlık ziyaretleri gerçekleştirilerek kadınlarımızın sorunlarını yetkililere birebir kendi cümleleriyle anlatmaları sağlanacaktır. Tüm bu eğitim ve ziyaretlerden sonra öğretmenleri ile birlikte tiyatro/sinemaya gidilerek, kadınların sosyal hayatlarına küçük de olsa renk katılması amaçlanmaktadır.